Ontvang nieuwe vacatures via RSS of

Privacy Statement

Privacy Statement

Looyen & Oostveen respecteert de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Statement. Looyen & Oostveen spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden. Looyen & Oostveen behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

ABU

Met betrekking tot uitzenden en detacheren hebben wij onze back office uitbesteed aan onze servicepartner Payroll Select. Zij verzorgt alle administratieve werkzaamheden die te maken hebben met het ter beschikking stellen van de medewerkers aan onze opdrachtgevers zodat wij ons kunnen richten op onze core business: de ideale match tussen werkgever en werknemer. Payroll Select behoort tot de grootste payroll-organisaties van Nederland en is gespecialiseerd in de back office dienstverlening. Payroll Select is NEN 4400-1 gecertificeerd en lid van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) die strenge regels op het gebied van privacyregelementen eist van haar leden.